Inventering

Inom kompetensområdet utför Plåtkonsult Ola Svensson AB statusutredningar av byggnaders tak och fasader. Besiktningen utförts normalt som en okulärbesiktning men kan även kompletteras med teknisk utrustning som läckagesökare, IR kamera,  där särskilda noteringar görs på underhåll som bedömts vara i behov av åtgärd inom de närmaste åren.

För byggnader kan besiktningen omfatta grund, stomme, tak och fasader. Vi fastställer status, föreslår åtgärder, bedömer när åtgärder bör utföras och tar fram kalkyler för de föreslagna åtgärderna i ett program. Vårt program syftar till att säkra byggnadens tekniska status och individuella karaktär i ett längre perspektiv.

 

Om man som fastighetsägare har ett långsiktigt mål vid förvaltningen av sin fastighet, är det mer ekonomiskt att underhålla innan skador uppkommer. Genom att upprätta en långsiktig underhållsplan för sin fastighet känner man till vilka underhållsåtgärder som man kan förvänta sig, och när i tiden man skall göra underhållsinsatser.