Entreprenadbesiktning

Plåtkonsult Ola Svensson AB genomför entreprenadbesiktningar utförda enligt Allmänna bestämmelser (AB 04, och ABT06). Vi genomför besiktningar enligt SBRs beprövade metodik och mall. Genom vårt dotterbolag E-besiktningar Svensson AB kan vi även åta oss större besiktningsuppdrag med biträden för olika fack

Kompetensutveckling
För att upprätthålla kompetensen inom besiktningsman området deltar vi i de branschorganisationer som finns och genomför årligen intern uppdatering och erfarenhetsåterföring inom området.
Certifikat entreprenadbesiktningar Ola Svensson