Byggledning

Inom kompetensområdet Byggledning tillhandahåller Plåtkonsult Ola Svensson AB tjänster som Byggledare som verkar inom byggherre eller beställarorganisation, antingen per projekt eller under en längre period, t.ex. vid behov att genomföra en större mängd mindre underhållsentreprenader. 

I våra uppdrag som byggledare svarar vi för att på ett effektivt sätt tillvarata beställarens intressen inom ramen för ingångna entreprenadavtal.