Antikvarisk renovering & underhåll av byggnader

Inom kompetensområdet Antikvarisk renovering genomför vi uppdrag för teknisk/antikvarisk projektering för restaurering av kulturhistoriska byggnader med tegel-, plåt-, papp eller andra takmaterial något som ligger oss varmt om hjärtat.

Vi arbetar även med putsade fasader, trä, och plåttäckningar samt gjutjärnsmaterial. Vi har stor dokumenterad erfarenhet av upphandling, tekniska och antikvariska kontrolluppdrag och rådgivning med mera. På senare år har intresset ökat för den yngre bebyggelsen och vi siktar även på att kunna arbeta mer med moderna byggnadsmaterial som bl.a. betong och tätskikt.

 

Historisk förundersökning
Eventuella åtgärder för en byggnad föregås ofta av en historisk förundersökning. Det krävs historisk kunskap för att kunna göra en korrekt antikvarisk och teknisk bedömning samt att i förlängningen kunna föreslå kvalificerade åtgärder. Vi arbetar oftast tillsammans med antikvarisk sakkunnig för att belysa helheten av en byggnads status, t.ex. tidigare färgsättningar, tidstypiska utseenden.

Projektering och kostnadskalkyl
Vi har stor dokumenterad erfarenhet av antikvarisk projektering med upprättande av förfrågningsunderlag och arbetshandlingar för restaurering av kulturhistoriska byggnader. 

Upphandling och bidragsansökan
De flesta restaureringsprojekt med kulturhistoriska byggnader kräver speciell kunskap hos entreprenörerna. Genom vår erfarenhet av upphandling och antikvarisk- och teknisk kontroll har vi ett brett kontaktnät med kompetenta entreprenörer och konsulter 

Bygg- och projektledning
Vi utför bygg- och projektledning vid projektering och genomförande av restaureringsentreprenader med kulturhistoriska byggnader.

Teknisk och antikvarisk kontroll
På uppdrag av byggherren utför vi teknisk och antikvarisk entreprenadkontroll för att säkerställa att slutresultatet motsvarar uppställda kvalitetskrav i upphandlat arbete. Genom en kontinuerlig teknisk och antikvarisk kontroll minimeras risken för obekväma överraskningar under entreprenaden.